Registrace

Jarní vinařská stezka - Pavlov 23.3. 2018 – 25.3. 2018

Počet kusů Specifikace vstupenky Cena za kus
sobotní ochutnávka vín a degustační soutěž (11:00 – 18:00 hod)
(Součástí denního vstupného je i 100 Kč poukázka na nákup vín v Pálavské galerii vín U Venuše, kterou Vám předáme při prezenci.
Pozn.: po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
890,- Kč/osobu
celodenní sobotní program včetně večerního rautu
(Pozn.: po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
1490,- Kč/osobu
páteční vernisáž v Pálavské galerii vín U Venuše
zdarma
*Vrácení platby za vstupné je možné pouze na základě doručení písemné žádosti o storno vstupenky na adresu kovacova@hotelpavlov.cz a to nejpozději 7.3. 2018.

Přes 3 sklepy - Pavlov 11.5. 2018 - 13.5. 2018

Počet kusů Specifikace vstupenky Cena za kus
celodenní sobotní program včetně večerního rautu
(Pozn.: po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
890,- Kč/osobu
*Vrácení platby za vstupné je možné pouze na základě doručení písemné žádosti o storno vstupenky na adresu kovacova@hotelpavlov.cz a to nejpozději 26.4. 2018.

Vinařská stezka 2018 - Pavlov, 22. 9. 2018

Počet kusů Specifikace vstupenky Cena za kus
sobotní ochutnávka vín a degustační soutěž (11:00 – 17:00 hod)
(Součástí denního vstupného je i 100 Kč poukázka na nákup vín v Pálavské galerii vín U Venuše, kterou Vám předáme při prezenci.
Pozn.:po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
590,- Kč/osobu
celodenní sobotní program včetně večerního rautu
(pozn.: po provedení registrace Vám bude odeslána faktura*)
990,- Kč/osobu
večerní program včetně rautu, vystoupení kapely a hosta večera (od 19:30 do cca 24:00 hod)
(pozn.: platba možná v hotovosti na místě i předem na fakturu*)
450,- Kč/osobu
vstupné na vystoupení kapely a hosta večera (od 20:30 do cca 24:00 hod)
(pozn.: platba možná v hotovosti na místě i předem na fakturu*)
250,- Kč/osobu
páteční vernisáž v Pálavské galerii vín U Venuše zdarma
*Vrácení platby za vstupné je možné pouze na základě doručení písemné žádosti o storno vstupenky na adresu kovacova@hotelpavlov.cz
a to nejpozději 8.9. 2017.

S bližšími informacemi o naší nabídce ubytování Vás budeme kontaktovat.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti, prohlašuji, že souhlasím se šířením obchodních sdělení zasíláním marketingových informací a nabídek společnosti PAVLOF s.r.o. o chystaných akcích a se zařazením do databáze e-mailových adres zákazníků. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých výše poskytnutých osobních údajů společností PAVLOF s.r.o., a to pro účely zařazení do databáze zákazníků a šíření obchodních sdělení shora specifikovaných. Zpracováním osobních údajů může společnost PAVLOF s.r.o pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Potvrzuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že mi bylo dáno poučení o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Společnost PAVLOF s.r.o. se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity jen pro shora vymezené účely a nebudou předávány žádným třetím osobám, s výjimkou třetích osob, zajišťujících pro ni realizaci obchodních sdělení, vedení databáze e- mailových adres zákazníků či administrace a zpracování osobních údajů zákazníků.


Menu